DOEL VAN DE SITE

De website Plaisirs de Gascogne is een e-commercesite die toegankelijk is via het internet. Het maakt de verkoop mogelijk van massaproducten en accessoires aan internetgebruikers die op de site surfen. De verkoop van alcohol aan minderjarigen is verboden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website Plaisirs de Gascogne wordt uitgegeven, ontworpen en geproduceerd door SAS LA MAISON DES SPIRITUEUX
LA MAISON DES SPIRITUEUX 6, rue des champs aux fèves, 21121 Fontaine Lès Dijon, Frankrijk een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van €5.000 RCS DIJON 848 112 447 Form SAS met een kapitaal van €5.000 Publishing Director: Julien HUOT

De website Plaisirs de Gascogne wordt gehost door OVH:
SAS au capital de 500 K€ RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk. Directeur publicatie: Octave KLABA

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

LA MAISON DES SPIRITUEUX verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle online door de internetgebruiker verstrekte informatie, die hij aan LA MAISON DES SPIRITUEUX kan doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten.

LA MAISON DES SPIRITUEUX behoudt zich het recht voor gegevens over de gebruiker te verzamelen, met name door het gebruik van cookies. Met uw toestemming kunnen wij om commerciële redenen de identiteit en de contactgegevens van de gebruikers van de diensten doorgeven aan een commerciële partner. Gebruikers worden geïnformeerd dat deze geautomatiseerde verwerking van informatie, in het bijzonder het beheer van e-mailadressen van gebruikers, is aangemeld bij de CNIL onder nummer 28630 van 15 maart 2014.

Alle informatie die hen betreft, is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig hebben internetgebruikers het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van informatie die op hen betrekking heeft. Zij kunnen dit recht uitoefenen of informatie over hen verkrijgen door contact op te nemen met:

Per post:
LA MAISON DES SPIRITUEUX / Klantenservice
6 Rue des champs aux fèves
21121 Fontaine Lès Dijon


FRANKRIJKPer e-mail: contact@plaisirsdegascogne.com.

Afmelden voor de Nieuwsbrief:
U kunt uw contactgegevens (e-mail- en postadres, wijziging van achternaam, enz.) in de rubriek "Mijn account" en uw abonnement/uitschrijving beheren in de rubriek "Abonnementen op de nieuwsbrief".

EXTERNE LINKS

De site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover LA MAISON DES SPIRITUEUX deze externe sites en bronnen niet kan controleren, kan LA MAISON DES SPIRITUEUX niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, en kan LA MAISON DES SPIRITUEUX niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of vanaf deze externe sites of bronnen. Bovendien kan LA MAISON DES SPIRITUEUX niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit van vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

EIGENDOMSRECHTEN

De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband hiermee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom of enige andere wet. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en op elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt, exclusief eigendom van LA MAISON DES SPIRITUEUX, die geen enkele licentie of ander recht verleent dan het raadplegen van de site. De reproductie van alle documenten die op de site worden gepubliceerd is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk is verboden. Het is ook verboden om afgeleide werken te kopiëren, te wijzigen, te creëren, het ontwerp of de assemblage om te keren of op een andere manier te proberen de broncode te vinden (met uitzondering van de gevallen waarin de wet voorziet), te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op welke manier dan ook over te dragen met betrekking tot de software. Het is eveneens verboden om de software te wijzigen of om gewijzigde versies van de software te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze opsomming beperkend is) om ongeoorloofde toegang tot de service te verkrijgen en om toegang tot de site te verkrijgen via een ander middel dan de interface die u hiertoe door PLAISIRS DE TERROIR ter beschikking is gesteld.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid en moet met mate worden geconsumeerd.
Aangezien de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is, is deze site niet bestemd voor minderjarigen jonger dan 18 jaar.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password