WEBBPLATSENS SYFTE

Webbplatsen Plaisirs de Gascogne är en e-handelsplats som är tillgänglig via Internet. Den möjliggör försäljning av massmarknadsprodukter och tillbehör till Internetanvändare som surfar på webbplatsen. Försäljning av alkohol till minderåriga är förbjuden.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Webbplatsen Plaisirs de Gascogne publiceras, utformas och produceras av SAS LA MAISON DES SPIRITUEUX
LA MAISON DES SPIRITUEUX 6, rue des champs aux fèves, 21121 Fontaine Lès Dijon, Frankrike ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 5 000 euro RCS DIJON 848 112 447 Form SAS med ett kapital på 5 000 euro Publishing Director: Julien HUOT

Webbplatsen Plaisirs de Gascogne hostas av OVH:
SAS au capital de 500 K€ RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. Ansvarig utgivare: Octave KLABA

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

LA MAISON DES SPIRITUEUX har åtagit sig att bevara sekretessen för all information som tillhandahålls online av Internetanvändare, som de kan överföra till LA MAISON DES SPIRITUEUX för användning av vissa tjänster.

LA MAISON DES SPIRITUEUX förbehåller sig rätten att samla in uppgifter om användaren, särskilt genom användning av cookies. Med ditt samtycke kan vi, av kommersiella skäl, vidarebefordra identiteten och kontaktuppgifterna för användare av tjänsterna till en kommersiell partner. Användarna informeras om att denna automatiserade behandling av information, särskilt hanteringen av användarnas e-postadresser, har anmälts till CNIL under nummer 28630 av den 15 mars 2014.

All information som rör dem omfattas av bestämmelserna i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978. Internetanvändare har rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och radera information som rör dem, och de kan utöva denna rätt eller få information om dem genom att kontakta:

Per post:
LA MAISON DES SPIRITUEUX / Customer Service
6 Rue des champs aux fèves
21121 Fontaine Lès Dijon


FRANCEVia e-post: contact@plaisirsdegascogne.com.

Avbeställning av nyhetsbrev:
Du kan när som helst komma åt och ändra dina kontaktuppgifter (e-postadress och postadress, ändring av efternamn etc.) under rubriken "Mitt konto".) i avsnittet "Mitt konto" och hantera din prenumeration/avprenumeration i avsnittet "Nyhetsbrevsprenumerationer".

EXTERNA LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra Internetkällor. I den mån LA MAISON DES SPIRITUEUX inte kan kontrollera dessa externa webbplatser och källor, kan LA MAISON DES SPIRITUEUX inte hållas ansvarigt för tillgängligheten till dessa externa webbplatser och källor, och kan inte hållas ansvarigt för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som finns tillgängligt på eller från dessa externa webbplatser eller källor. Dessutom kan LA MAISON DES SPIRITUEUX inte hållas ansvarigt för någon skada eller förlust, bevisad eller påstådd, till följd av eller relaterad till användningen eller det faktum att ha litat på innehållet, varorna eller tjänsterna som finns på dessa externa webbplatser eller källor.

ÄGANDERÄTT

Webbplatsen och all programvara som nödvändigtvis används i samband med den kan innehålla konfidentiell information som skyddas av gällande immaterialrätt eller annan lag. Om inget annat anges tillhör således de immateriella rättigheterna till de dokument som finns på webbplatsen och alla element som skapats för denna webbplats uteslutande LA MAISON DES SPIRITUEUX, som inte beviljar någon licens eller någon annan rättighet än den att konsultera webbplatsen. Reproduktion av dokument som publiceras på webbplatsen är endast tillåten för personligt och privat bruk, och all reproduktion och användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjuden. Det är också förbjudet att kopiera, ändra, skapa ett härlett arbete, omvända utformningen eller sammansättningen eller på något annat sätt försöka hitta källkoden (med undantag för fall som föreskrivs i lag), sälja, tilldela, underlicensiera eller på något sätt överföra någon rättighet som rör programvaran. På samma sätt är det också förbjudet att ändra programvaran eller att använda ändrade versioner av programvaran och i synnerhet (utan att denna lista är begränsande) i syfte att få obehörig tillgång till tjänsten och att komma åt webbplatsen på ett annat sätt än det gränssnitt som PLAISIRS DE TERROIR tillhandahåller dig för detta ändamål.

Alkoholmissbruk är farligt för din hälsa och bör konsumeras med måtta.
Eftersom försäljning av alkohol till minderåriga är förbjuden, är denna webbplats inte avsedd för minderåriga under 18 år.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password