ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Artikel 1. Tillämpning av dessa allmänna försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor gäller för försäljning av produkter från Plaisirs de Gascogne i dess onlinebutik (https://www.plaisirsdegascogne.com/sv/) och per telefon. De görs automatiskt tillgängliga för köparen på startsidan för webbplatsen Plaisirs de Gascogne. Allt köparen behöver göra är att klicka på "Allmänna försäljningsvillkor" för att ta reda på de tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren, även innan han eller hon har påbörjat beställningsprocessen. Följaktligen innebär en beställning köparens fullständiga och oreserverade godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor, med undantag för alla andra dokument såsom broschyrer eller kataloger som utfärdats av säljaren, vilka endast är avsedda för informationsändamål. Det faktum att säljaren vid en viss tidpunkt inte använder sig av någon av bestämmelserna i detta dokument får inte tolkas som ett avstående från rätten att använda sig av något av dessa villkor vid en senare tidpunkt. I avsaknad av en särskild bestämmelse i dessa allmänna villkor och skriftlig överenskommelse mellan parterna, omfattas beställningar automatiskt av dessa allmänna försäljningsvillkor, oavsett vilka andra klausuler som kan förekomma i köparens dokument. Våra erbjudanden är uteslutande reserverade för privatkunder, med undantag för professionella återförsäljare. Köparen försäkrar att han/hon har läst och accepterat dessa allmänna försäljningsvillkor innan han/hon lägger sin beställning. Bekräftelse av beställningen innebär därför att dessa allmänna försäljningsvillkor accepteras. Eftersom dessa kan komma att ändras, är de tillämpliga villkoren de som gäller på vår webbplats det datum då beställningen görs.

Artikel 2. Beställnings- och betalningsvillkor

Beställningar är inte slutgiltiga förrän de har bekräftats genom att köparen har betalat priset. Betalning för produkter kan ske med check, banköverföring, Paypal eller kreditkort. Betalning sker i sin helhet så snart kunden bekräftar beställningen på webbplatsen. En faktura kommer att utfärdas av Plaisirs de Gascogne och kommer att finnas tillgänglig i avsnittet "mitt konto" på webbplatsen. På kundens begäran kan en faktura skickas via e-post eller till kundens faktureringsadress. Betalningar med kreditkort säkras av ett SSL-kompatibelt onlinebetalningssystem (Banque Société Générale). Dessutom är alla bankuppgifter som du ger oss när du köper online varken lagrade eller synliga på Internet. Plaisirs de Gascogne garanterar att dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Vinerna förblir Plaisirs de Gascogne:s egendom tills fakturorna har betalats i sin helhet, i enlighet med villkoren i lag nr 80 336 av den 1 maj 1980 om äganderättsförbehåll. Köparen blir dock ansvarig för artiklarna så snart de har levererats, och överföringen av besittningen innebär att risken överförs. Alla våra erbjudanden gäller i mån av tillgång och är utan förpliktelser, såvida de inte sålts under tiden. I händelse av att en produkt som köpts och anges som "i lager" på webbplatsen Plaisirs de Gascogne är slut, åtar vi oss att kontakta dig inom 48 timmar för att ordna en ändring eller delvis eller fullständig återbetalning av beställningen (efter kundens gottfinnande). Med tanke på vissa produkters sällsynta eller spekulativa natur kan begränsningar av de tillgängliga kvantiteterna tillämpas. I sådana fall är den tillgängliga kvantiteten begränsad per hushåll (samma namn, samma adress, samma e-postadress, samma kontoinnehavare eller kreditkortsinnehavare). Plaisirs de Gascogne förbehåller sig därför rätten att neka en beställning om det finns några tvivel om förekomsten av en tidigare beställning av en sådan produkt. Alla produkter som också anges som "tillgängliga inom 10 dagar" på webbplatsen är föremål för tillgängliga och verkliga lager som innehas av slottet / domänen direkt eller av vinhandlaren / mäklaren som gör erbjudandet. Därför åtar sig Plaisirs de Gascogne att kontakta dig inom 48 timmar för att ordna en ändring eller delvis eller fullständig återbetalning av beställningen (när det passar kunden)

Artikel 3. Priser

Priserna uttrycks i euro (€) och visas inklusive alla franska skatter (fransk moms och alla andra tillämpliga skatter). Med undantag för försäljning och utan skyldighet, med förbehåll för typografiska fel och visningsfel. Priserna varierar beroende på leveransland för att täcka olika administrativa kostnader. Det pris som anges på produktbladet inkluderar inte fraktkostnader. Leveranskostnader faktureras beroende på destinationsland och antal beställda flaskor. Det totala belopp som ska betalas, som anges i orderbekräftelsen från Plaisirs de Gascogne, är det slutliga pris som ska betalas, uttryckt inklusive alla skatter (fransk moms och alla andra tillämpliga skatter): detta pris inkluderar priset på produkterna, kostnaderna för hantering, förpackning och lagring av produkterna, administrativa kostnader och transportkostnader. Plaisirs de Gascogne förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Alla kampanjåtgärder (shoppingkuponger, rabattkuponger, partnerrabatter etc.) är begränsade till en person per hushåll och per åtgärd. Plaisirs de Gascogne förbehåller sig rätten att neka beställningar som inte uppfyller detta kriterium. Viktigt: Det är kundens ansvar att välja leveransland för att se de produkter som visas till de priser som motsvarar det valda leveranslandet. DE LEVERANSPRISER SOM GÄLLER VID BESTÄLLNINGSTILLFÄLLET FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN.

Artikel 4. Betalningskontroller

Om din ansökan avslås av vår verifieringsavdelning har Plaisirs de Gascogne rätt att begära identitets- och adressbevis från köparen (samt ett K BIS-utdrag om köparen är en juridisk person). Vid vägran från köparens sida eller om dokumenten inte överensstämmer kan Plaisirs de Gascogne kräva betalning via banköverföring i utbyte mot att banktransaktionen annulleras eller att den check som utfärdats av köparen förstörs.

Artikel 5. Leverans

Plaisirs de Gascogne tar emot beställningen och påbörjar leveransen efter mottagande av betalning och godkännande från vår inspektionsavdelning. De beställda varorna levereras till köparens hemadress eller till någon annan adress som angavs när beställningen gjordes. Beställningar kan levereras på en gång till en enda leveranspunkt.

Artikel 6. Leverans inom gemenskapen

Alla beställningar som görs på vår webbplats https://www.plaisirsdegascogne.com/sv/ och som levereras i ett EU-land omfattas av fransk lagstiftning och franska skatter. Av denna anledning instruerar den köpare som önskar få varorna levererade till ett EU-land Plaisirs de Gascogne att samla in och leverera varorna för hans räkning med hjälp av den transportör som han väljer. Enligt fransk lag är alla leveranser till EU begränsade till 90 liter (motsvarande 120 flaskor à 0,75 cl) för stilla viner och 60 liter (motsvarande 80 flaskor à 75 cl) för mousserande viner, och under alla omständigheter till 120 flaskor för blandade beställningar utan att överskrida gränsen på 60 liter mousserande vin. Genom att acceptera våra GCS vid beställning intygar köparen att han/hon har tagit del av dessa bestämmelser och accepterar dem i sin helhet. Om en beställning överskrider dessa kvantitativa gränser kommer Plaisirs de Gascogne att neka beställningen och därefter föreslå ett pris enligt tullar och skatter i exportlandet. För att ta reda på de allmänna villkoren, vänligen kontakta vår kundtjänst via sidan Kontakta oss

Artikel 7. Leveranstider

Plaisirs de Gascogne den sökande åtar sig att göra sitt yttersta för att leverera de beställda produkterna så snabbt som möjligt, enligt vad som anges på webbplatsen i kundkorgen. (Leveranstiderna varierar beroende på produktens tillgänglighet, vilken typ av transport som valts och varornas destinationsland). Om köparen beställer olika produkter med olika leveranstider, kommer den längsta leveranstiden att gälla för hela beställningen. Leverans sker inom avtalad tid genom att produkten överlämnas direkt till angiven mottagare, eller vid frånvaro, genom meddelande om tillgänglighet. Om leverans inte kan ske inom denna period kommer konsumenten att informeras så snart som möjligt och kan avbryta beställningen och få försäljningen helt annullerad. De kan sedan begära ett utbyte av produkten/produkterna eller en fullständig återbetalning av sin beställning. Leveranstiden löper från det att beställningen har validerats, dvs. mottagandet av betalning, bankgodkännande (kreditkort online) och det godkännande som ges av kontrollavdelningen. Du kan hitta mer information om våra leveranstider direkt på vår webbplats https://www.plaisirsdegascogne.com/sv/.

Artikel 8. Ansvarsskyldighet

Plaisirs de Gascogne den franska staten ska inte hållas ansvarig för att det ingångna avtalet inte fullgörs i händelse av force majeure eller en naturkatastrof, i synnerhet störningar eller strejk, helt eller delvis, i synnerhet av posttjänster och alla andra transport- eller kommunikationsmedel eller en oförutsebar eller oöverstiglig tredje parts handling, eller i händelse av fel från köparens sida, i synnerhet fel i inmatningen av kontaktuppgifter eller någon annan ofullständig eller felaktig information som överförs av köparen via denna webbplats. När det är avsändaren ansvarar säljaren för eventuella kvalitetsförsämringar som orsakas av transporten av produkterna. Varorna transporteras på avsändarens risk. Det är köparens ansvar att kontrollera innehållet i paketet vid leverans och att avvisa det om några produkter är skadade eller trasiga, i vilket fall köparen ska meddela företaget Plaisirs de Gascogne 6 rue des champs aux fèves 21121 Fontaine-Lès-Dijon https://www.plaisirsdegascogne.com/sv/, per telefon på 06.67.62.30.90 eller per e-post contact@plaisirsdegascogne.com.
De uppgifter som köparen lämnar vid beställningstillfället är bindande för köparen: i händelse av fel i mottagarens uppgifter eller ofullständiga uppgifter kan säljaren inte hållas ansvarig för omöjligheten för säljaren eller transportören att leverera beställningen till mottagaren. I händelse av att varor returneras på grund av en ofullständig adress kommer köparen att erbjudas två lösningar:
- återsändning av varorna efter betalning av ett bidrag till kostnaden för en andra återsändning.
- återbetalning av beställningen efter avdrag för de leveranskostnader som uppstod när beställningen skickades.

Säljaren är automatiskt ansvarig gentemot kunden för korrekt fullgörande av de skyldigheter som följer av distansavtalet, oavsett om dessa skyldigheter fullgörs av den säljare som ingick avtalet eller av andra tjänsteleverantörer, utan att det påverkar säljarens rätt till regress mot den senare (artikel L121-19-4 i den franska konsumentlagen). För detta ändamål vidtar Plaisirs de Gascogne åtgärder för att packa sina produkter i stötsäkra kartonger samtidigt som paketet försäkras för sitt marknadsvärde, och genom att specifikt använda transporttjänster som erbjuder handleverans mot signatur garanterar Plaisirs de Gascogne därmed kunden snabb återsändning av sin beställning i händelse av brott, förlust eller stöld av hela eller delar av innehållet i deras paket. Du måste neka transportören att ta emot paketet om någon produkt verkar saknas, vara trasig eller skadad, så att vi kan aktivera denna garanti och returnera din beställning till dig så snart som möjligt (enligt villkoren i artiklarna 7 och 12 i dessa allmänna villkor)

Mottagandet av de transporterade varorna utesluter varje talan mot transportören för skada eller partiell förlust om mottagaren inte inom tre dagar, helgdagar inte inräknade, efter mottagandet har underrättat transportören, genom utomrättslig handling eller genom rekommenderat brev, om sin motiverade protest.(Artikel L133-3 i den franska handelslagen)

Om konsumenten personligen tar emot de transporterade varorna och om transportören inte kan bevisa att han har gett konsumenten möjlighet att effektivt kontrollera att varorna är i gott skick, förlängs den tidsfrist som avses i artikel L.133-3 i den franska handelslagen till tio dagar (artikel L121-105 i den franska konsumentlagen)

Plaisirs de Gascogne kan befrias från hela eller delar av sitt ansvar genom att bevisa att den bristande uppfyllelsen av distansförsäljningsavtalet beror på köparen (artikel L121-19-4 i den franska konsumentlagen).

Artikel 9. Garanti för överensstämmelse

När köparen tar emot de beställda produkterna är det hans/hennes ansvar att kontrollera dem (kvalitet, kvantitet, överensstämmelse med beställningen etc.). Utan att det påverkar tillämpliga rättsliga garantier måste köparen utan dröjsmål göra eventuella reservationer antingen per post till företaget Plaisirs de Gascogne 6 rue des champs aux fèves 21121 Fontaine-Lès-Dijon https://www.plaisirsdegascogne.com/sv/, per telefon på 06.67.62.30.90, per e-post contact@plaisirsdegascogne.com eller från sidan Kontakta oss. Om garantin för överensstämmelse är tillämplig på den returnerade produkten, kommer alla kostnader i samband med returen att återbetalas av säljaren till köparen. I händelse av bristande överensstämmelse kan köparen returnera varorna och få priset återbetalat eller behålla varorna och få en del av priset återbetalat. Köparen har en period på två år från leveransen av produkten för att vidta denna åtgärd (artikel L. 211-12 i den franska konsumentlagen). Köparen omfattas av de rättsliga bestämmelserna om garanti mot dolda fel. Säljaren förbehåller sig dock rätten att göra en egen bedömning av produkten i fråga. I detta fall ombeds köparen att lämna produkten till säljarens förfogande, som kommer att avlägsna den på egen bekostnad. Eventuell talan till följd av fel i varan måste väckas av kunden inom två år från det att felet upptäcktes (artikel 1648 i den franska civillagen).

Artikel 10. Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i artikel L121-20 i den franska konsumentlagen har köparen en period på 14 tydliga dagar från leveransdatumet för sin beställning för att utöva sin ångerrätt för hela eller delar av sin beställning och för att begära utbyte eller återbetalning, utan att behöva motivera sitt beslut. I detta fall måste alla eller delar av produkterna returneras i gott skick och i sin originalförpackning; de får inte ha öppnats, konsumerats helt eller delvis eller skadats. Om du utnyttjar din rätt att frånträda avtalet är du ansvarig för kostnaden för att returnera varorna. I detta fall reser varorna på köparens risk. Plaisirs de Gascogne rekommenderar att du återanvänder kartongen från paketet du fick, om den inte har skadats, och i alla fall att teckna försäkring för att täcka eventuella skador som kan uppstå under transporten. Returen kommer att göras av den transportör som köparen valt. Du kan begära ett returnummer från vår kundtjänst via ditt kundkontogränssnitt på https://www.plaisirsdegascogne.com/boutique/. Vår kundtjänst hjälper dig gärna att fylla i denna returbegäran genom att ringa 06.67.62.30.90. Kunden ska returnera produkterna till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar efter att ha meddelat sitt beslut att frånträda avtalet (artikel L121-21-3 i den franska konsumentlagen).

Artikel 10b. Undantag från utövandet av ångerrätten

Artikel L121-21-8 i den franska konsumentlagen innehåller en förteckning över fall där ångerrätten inte är tillämplig, särskilt för avtal:
-Avtal om leverans av varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är tydligt personliga (3)
- Avtal om leverans av varor som sannolikt kommer att försämras eller förfalla snabbt (4)
- Avtal om leverans av varor som har öppnats av konsumenten efter leveransen och som inte kan returneras av hygien- eller hälsoskyddsskäl (5)

I enlighet med artikel L 121-20-2, kan ångerrätten inte användas för lättfördärvliga produkter, produkter som sannolikt försämras eller går ut snabbt, samt för alla personliga artiklar (personliga flasketiketter) som beställts på https://www.plaisirsdegascogne.com/sv/,
Av hygien- och/eller hälsoskyddsskäl kan kunden inte utöva sin ångerrätt om han öppnar en flaska och/eller föremål som innehåller livsmedel, utan att det påverkar de tillämpliga rättsliga garantierna för efterlevnad.

Artikel 11. Byte eller återbetalning

Produkterna byts ut i mån av tillgång och inom samma informationsperiod som angavs när beställningen gjordes (beroende på transportör, destination och produktens tillgänglighet). Återbetalning kommer att ske inom högst trettio (30) dagar efter det datum då denna rättighet utövades. Säljaren kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som det som kunden använde för den ursprungliga transaktionen, eller om inte uttryckligen överenskommits med ett annat betalningsmedel, och detta utan några kostnader (artikel L121-21-4 i den franska konsumentlagen)
Vid utövande av ångerrätten för en hel beställning kommer det fakturerade priset för den eller de produkter som köpts och sedan returnerats och leveranskostnaderna till standardpriset att återbetalas. Om ångerrätten endast utövas för en del av beställningen återbetalas endast det fakturerade priset för den eller de produkter som returneras.

Artikel 12. Slut i lager

I händelse av permanent lagerbrist på en beställd produkt kommer Plaisirs de Gascogne att informera dig så snart som möjligt och erbjuda köparen olika alternativ:
- Ersättning med nästa årgång eller med en likvärdig eller högkvalitativ produkt under samma prisvillkor.
- Återbetalning av de otillgängliga produkterna eller av hela beställningen, beroende på kundens val.
I händelse av tillfällig lagerbrist erbjuds köparen att vänta till påfyllningsdatumet, vilket kommer att anges. Om detta inte accepteras kan kunden begära att beställningen helt eller delvis annulleras.

Artikel 13. Tvister

Dessa allmänna försäljningsvillkor lyder under fransk lag. I händelse av tvist ska kunden först kontakta företaget för att få en vänskaplig lösning. Om detta inte lyckas kommer alla tvister som uppstår i samband med utförandet av en beställning eller tolkningen av dessa villkor och, mer allmänt, avtal av alla slag som ingåtts mellan parterna att falla inom domstolarnas jurisdiktion. Vid utebliven betalning kommer ett skadestånd på 10 % av fakturabeloppet (minst 45 euro) att krävas, allt utan att det påverkar skadestånd för oegentligt motstånd.

Artikel 14. Cookies

För att underlätta tillgången till de tjänster som erbjuds (i synnerhet genom att begränsa laddningstiden för våra sidor under dina framtida besök) installerar säljaren "cookies", dvs. små filer, på köparens hårddisk. Det enda syftet med dessa cookies är att fungera som cookies och därför att identifiera datorn för att underlätta surfningen.

Artikel 15: Juridisk information

I enlighet med förordning nr 59-107 av den 7 januari 1959, som förbjuder försäljning av alkohol till minderåriga, och lag nr 74-631 av den 5 juli 1974, åtar sig köparen genom att göra en beställning att vara minst arton (18) år gammal på beställningsdatumet och när hans/hennes konto skapas Plaisirs de Gascogne. Alkoholmissbruk är farligt för din hälsa. Vänligen konsumera och njut av den med måtta.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password